Instruktaż tenisa


Prezentacja oraz objaśnienie techniki poszczególnych zagrań tenisowych. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu zaawansowania w grze. Nauka gry, doskonalenie techniki tenisowej, ćwiczenia tenisowe, omawianie taktyki.

 

Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu tenisa ziemnego, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.


Wyposażenie w praktyczne umiejętności gry oraz ćwiczenia o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci w różnym wieku.


Znajomość i umiejętność poprawnego wykonania podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów gry i sędziowania z zakresu tenisa ziemnego.

 

Przygotowanie organizacyjne do uczestnictwa w konkursach i zawodach z zakresu tenisa ziemnego.


Zapoznanie uczestników z genezą i historią tenisa ziemnego, rozwojem tenisa ziemnego na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.


Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego).